accessibility & help

RhydyFoel Village Gardens

This selection of beautifully colourful and varied gardens reflects each owner's gardening style. With more than ten gardens open on the day, you can enjoy a stroll around the village and join in the events taking place on the village green.

 Mae yna ddetholiad o erddi lliwgar ac amrywiol sydd yn adlewyrchu steil garddio'r perchnogion. Gyda mwy na deg gardd yn agored ar y diwrnod, mi fedrwch fwynhau mynd am dro o gwmpas y pentref, ac ymunoyn y digwyddiadau syddyn mynd ymlaen ar faes y pentref.

Garden details

Date:15 Jul 2018

Opening times:

11am-4pm

Entrance fees:

Adults: £4.00

Children: £0.00

Address:Community Centre, Rhyd-y-Foel, ABERGELE, Conwy, LL22 8DY

Directions:

Leave Abergele on the A547 westbound. Five hundred metres after the roundabout, turn left into Rhyd y Foel Road, and continue approximately three kilometres to the village centre. Parking will be signposted.

Gadael Abergele ar y A547 am y gorllewin. 500m ar “l y gylchfan, troi i'r chwith i Ffordd Rhyd y Foel, parhau ymlaen am tua 3km i ganol y pentre. Bydd parcio wedi ei arwyddo.

Garden owner:The residents of Rhyd-y-Foel village

Map Details: skip

Location Name: 53.278186, -3.631561. Zoom: 16
 • 1
  0
  GEO: 53.278186, -3.631561
  RhydyFoel Village Gardens
  Enjoy the selection of gardens in this pretty village, with some amazing views of the sea.
  View event location in Google Maps

Related Tags:

 • Limited wheelchair access
 • Refreshments
 • Toilets
 • No dogs allowed

Related