accessibility & help

Heol Heddwch

This classic family garden is laid mainly to lawn and edged with traditional flower borders. The early shrubs and dramatic clematis bring this garden to life and fill it with glorious colour. Take time to wander and look in all the corners, or find a seat in one of the many sitting areas and enjoy.

Mae’r ardd deuluol glasurol hon yn cynnwys lawnt yn bennaf gyda bordor o flodau traddodiadol. Mae’r llwyni cynnar a’r clematis rhyfeddol yn rhoi bywyd i’r ardd hon ac yn ei llenwi âlliwiauanhygoel. Crwydrwch o amgylch yn hamddenol ganedrych ym mhob twll a chornel, neu eisteddwch i lawryn un o’r ardaloedd eistedd niferus a mwynhewch.

Garden details

Date:07 May 2017

Opening times:

2:00pm-5:00pm

Entrance fees:

Adults: £2.50

Children: £0.00

Address:7 Heol Heddwch, Off Sea Road, Abergele, LL22 7UF

Directions:

From A547 in Abergele, heading towards Llanddulas, turn right immediately after the Tesco roundabout into Sea Road, then take the third left into
Heol Hir and second left into Heol Heddwch. Garden is
on the right.
O’r A547 yn Abergele, wrth fynd i gyfeiriad
Llanddulas, trowch i’r dde yn syth ar ôl cylchfan
Tesco i Sea Road, yna’r 3ydd chwith i Heol Hir a’r 2il
chwith i Heol Heddwch. Mae’r ardd ar y dde.

Garden owner:Mr and Mrs K Titchiner

Contact:Gladys McCrea

Telephone:01745 828338

Email:GMcCrea@redcross.org.uk

Map Details: skip

Location Name: 53.287026, -3.5892302. Zoom: 16
 • 1
  0
  GEO: 53.287026, -3.5892302
  Heol Heddwch
  A classic garden with lots of interesting features. Gardd glasurol â llawer o nodweddion diddorol.
  View event location in Google Maps

Related Tags:

 • Limited wheelchair access
 • Refreshments
 • Toilets
 • No dogs allowed

Related

Find your nearest...

 • Fundraising events 
  Go

Find your nearest...

 • Fundraising events 
  Go