accessibility & help

Pozitīvie piemēri

Pozitīvo piemēru komplekts ir mācību līdzeklis skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem un citiem izglītotājiem, kas paredzēts jauniešu apmācībai par migrācijas un attīstības jautājumiem.

Komplekts ietver desmit inovatīvas izglītojošas nodarbības jauniešiem, kas vecāki par 12 gadiem. Tas ietver arī nodarbību un pasākumu aprakstu kopu, kas palīdz skolēniem izmainīt sabiedrības viedokli attiecībā uz globālajiem jautājumiem.

Komplekts ietver četras īsfilmas, kas balstītas uz mūsdienu migrantu stāstiem, un kuras papildina PowerPoint prezentācijas.

Pilns komplekts

Lejupielādējiet pilnu Pozitīvo piemēru komplektu šeit vai atsevišķas tā sadaļas no zemāk uzskaitītajiem resursiem.

Pilns komplekts (PDF)
Pilns komplekts (Microsoft Word)
Pilns komplekts (Microsoft Powerpoint)

Ievads un komplekta lietošanas pamācība

Komplekta ievads, mērķu izklāsts un struktūra.

Ievads un komplekta lietošanas pamācība (PDF)
Ievads un komplekta lietošanas pamācība (Microsoft Word)

Kas jāņem vērā?

Šī sadaļa ietver palīdzību izglītotājam, veicot rokasgrāmatā aprakstītās nodarbības. Tā ietver vadlīnijas par drošas vides nodrošināšanu jauniešiem, kā arī par migrantu bērnu apzināšanu grupā.

Kas jāņem vērā? (PDF)
Kas jāņem vērā? (Microsoft Word)

Definīcijas

Šī sadaļa ietver izglītotājam paredzētas definīcijas, kas attiecas uz migrāciju un attīstību. Tie ir tādu terminu skaidrojumi kā migrants, bēglis, patvēruma meklētājs, viesstrādnieks un attīstība.

Definīcijas (PDF)
Definīcijas (Microsoft Word)


Nodarbības

1. temats: Kāpēc cilvēki migrē?


Māca skolēniem iepazīt, kāpēc cilvēki migrē, par nabadzību un attīstību, un kā tās saistās ar migrāciju.

Temats 1 (PDF)
Temats 1 (Microsoft Word)
Temats 1 (Microsoft Powerpoint)


2. temats: Kas ir migranti?Māca skolēniem izpratni par pamatjēdzieniem, piemēram, bēglis, patvēruma meklētājs, viesstrādnieks. Papildus var apgūt arī to, kas ir migranti.

Temats 2 (PDF)
Temats 2 (Microsoft Word)
Temats 2 (Microsoft Powerpoint)


3. temats: Migrantu ceļojumi


Izglītojoši uzdevumi, kuri ļauj skolēniem iepazīt situācijas, ar kādām saskaras cilvēki pārbraucienos, un viņu pieredzi, ierodoties jaunā vietā.

Temats 3 (PDF)
Temats 3 (Microsoft Word)
Temats 3 (Microsoft Powerpoint)


4. temats: Pozitīvie piemēri

Mācību uzdevumi skolēniem ar mērķi parādīt, kā atšķirt dažādus skatījumus uz migrāciju no mediju puses un kā iepazīt migrantu pozitīvo ieguldījumu sabiedrībā.

Temats 4 (PDF)
Temats 4 (Microsoft Word)
Temats 4 (Microsoft Powerpoint)


Uzdevumu plānošanas darblapas

Sešas uzdevumu plānošanas nodarbības jauniešiem, kas paredzētas viņu atbalstam, veicot uzdevumus par migrāciju un attīstību.

Uzdevumu plānošanas darblapas (PDF)
Uzdevumu plānošanas darblapas (Microsoft Word)


Related Tags:

Related