accessibility & help

Pachetul educaţional „Imagini pozitive”

Pachetul educaţional „Imagini pozitive” este un material didactic, cu ajutorul căruia cadrele didactice, lucrătorii cu tineretul şi alte tipuri de personal didactic le pot preda tinerilor problematica migraţiei şi dezvoltării.

Pachetul cuprinde zece activităţi didactice inovatoare, adresate tinerilor ce au cel puţin 12 ani. De asemenea, acesta conţine un număr mare de activităţi şi studii de caz din rândul acţiunilor derulate, care le permit tinerilor să-şi aducă aportul la soluţionarea acestor probleme globale, în cadrul comunităţii lor.

Pachetul cuprinde patru filme de scurtă durată, bazate pe poveştile unor migranţi contemporani, filme ce vin în sprijinul prezentărilor PowerPoint.

 

Pachetul complet

Descărcaţi pachetul educaţional „Imagini pozitive” complet aici sau descărcaţi-l pe secţiuni mai jos.

Pachetul complet (PDF)
Pachetul complet (Microsoft Word)
Pachetul complet (Microsoft Powerpoint)


Introducere şi instrucţiuni de utilizare a pachetului

Introducere şi prezentare a obiectivelor şi structurii pachetului.

Introducere şi instrucţiuni de utilizare a pachetului (PDF)
Introducere şi instrucţiuni de utilizare a pachetului (Microsoft Word)

Aspecte de avut în vedere

Această secţiune cuprinde recomandări pentru desfăşurarea activităţilor din ghid. Aspectele vizate sunt crearea unui mediu securizat pentru tineri şi acordarea unei atenţii sporite copiilor migranţi din grup.

Aspecte de avut în vedere (PDF)
Aspecte de avut în vedere (Microsoft Word)

Definiţii

Această secţiune cuprinde definiţii legate de migraţie şi dezvoltare, fiind un material de referinţă pentru uzul profesorilor. Printre acestea se numără definiţiile unor termeni precum migrant, refugiat, solicitant de azil, lucrător migrant şi dezvoltare.

Definiţii (PDF)
Definiţii (Microsoft Word)


Activităţi

Tema 1: De ce migrează oamenii?


Activităţi didactice prin intermediul cărora elevii află de ce migrează oamenii, descoperă noţiunile de sărăcie şi dezvoltare şi legătura acestora cu migraţia.

Tema 1 (PDF)
Tema 1 (Microsoft Word)
Tema 1 (Microsoft Powerpoint)


Tema 2: Cine sunt migranţii?Activităţi didactice prin intermediul cărora elevii descoperă sensul unor termeni-cheie precum refugiat, solicitant de azil şi lucrător migrant. De asemenea, elevii au ocazia să descopere identitatea migranţilor.

Tema 2 (PDF)
Tema 2 (Microsoft Word)
Tema 2 (Microsoft Powerpoint)


Tema 3: Călătoriile migranţilor


Activităţi didactice prin intermediul cărora elevii descoperă situaţiile cu care se confruntă oamenii în călătoriile lor, precum şi ce înseamnă să soseşti într-un loc nou.

Tema 3 (PDF)
Tema 3 (Microsoft Word)
Tema 3 (Microsoft Powerpoint)


Tema 4: Imagini pozitive

Activităţi didactice prin intermediul cărora elevii învaţă cum să recunoască diferite modalităţi de reflectare a fenomenului migraţiei în mass-media, precum şi contribuţiile migranţilor la noile lor comunităţi.

Tema 4 (PDF)
Tema 4 (Microsoft Word)
Tema 4 (Microsoft Powerpoint)


Fişe de planificare a acţiunilor

Set de şase fişe de planificare a acţiunilor, fişe ce vizează sprijinirea tinerilor în luarea unor acţiuni vizavi de migraţie şi dezvoltare.

Fişe de planificare a acţiunilor (PDF)
Fişe de planificare a acţiunilor (Microsoft Word)


Related Tags:

Related