Sicrhau bod darpariaeth cymorth cyntaf ar gyfer digwyddiad

Staff cymorth cyntaf ar gyfer digwyddiadau.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn cynnig staff meddygol wedi'u hyfforddi ag yswiriant ar gyfer digwyddiadau. Mae ein staff cymorth cyntaf yn rhoi tawelwch meddwl i drefnwyr fod y sawl a ddaw i'w digwyddiad mewn dwylo diogel.

Yr hyn rydym yn ei gynnig:

 • Cymhorthwyr cyntaf cymwys, profiadol a dibynadwy, criwiau ambiwlans a pharafeddygon
 • Yr offer gorau, gyda chyfathrebu diogel
 • Pwynt cysylltu penodol i helpu i gynllunio'ch asesiad risg cymorth cyntaf
 • Tawelwch meddwl bod iechyd a diogelwch y sawl a ddaw i'ch digwyddiad mewn dwylo da.

Dewiswch y Groes Goch ar gyfer eich digwyddiad a chewch ddisgwyl:

 • Partner dibynadwy y gallwch ymddiried ynddo i ofalu am y sawl a ddaw i'ch digwyddiad, ta waeth beth yw'r argyfwng
 • Mynediad at rwydwaith cenedlaethol dihafal o staff meddygol digwyddiadau
 • Mae unrhyw elw, a'r holl elw, yn mynd i helpu pobl mewn argyfwng, yn y Deyrnas Unedig a thramor.
 • Cysylltwch â ni heddiw i gael cymorth cyntaf mewn digwyddiadau

Staff cymwys dibynadwy

Mae holl staff meddygol y Groes Goch yn dilyn hyfforddiant trylwyr.

Rydym yn cynnig cymhorthwyr cyntaf wedi'u hyfforddi mewn Cynnal Bywydau Sylfaenol a diffibrilwyr awtomatig (AEDs) drwodd i barafeddygon a chriwiau ambiwlans.

Mae ein gwaith gyda phartneriaid allanol fel Pearsons a'r Institute of Health Care Development (IHCD) yn rhoi tawelwch meddwl i chi fod gennym y bobl gywir ar gyfer y gwaith.

Help i gynllunio'ch staff cymorth meddygol

Bydd y nifer o staff y bydd eu hangen arnoch yn dibynnu ar nifer o ffactorau – megis maint y gynulleidfa, y lleoliad a hyd y gweithgareddau. 
Gyda phwynt cysylltu penodol fe wnawn eich arwain drwy'r broses cynllunio ac asesu risg, gan sicrhau y cewch y cymorth cyntaf sydd ei angen arnoch i gyflawni'ch dyletswyddau a darparu digwyddiad diogel.

Siop un stop

Beth bynnag sydd ei angen arnoch ar gyfer digwyddiad mawr, gallwn ni gynnig

 • staff meddygol cymwys
 • cerbydau
 • ysbytai maes
 • cyfleusterau ar y safle
 • rhwydweithiau cyfathrebu dibynadwy

Ni sy'n gwneud y trefniadau fel y bydd popeth sydd ei angen arnoch yn barod. Bydd ein tîm penodol o staff wrth law i sicrhau y bydd popeth yn rhedeg yn rhwydd.

Arbenigedd cymorth cyntaf profiadol

Pan fyddwch yn gweithio gyda'r Groes Goch, byddwn yn dod â'r arbenigedd gorau o'r diwydiant digwyddiadau, ac o'n gwaith mewn sefyllfaoedd argyfwng a thrychinebus yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Rydym yn gofalu am bobl sâl a chlwyfedig ers inni gael ein sefydlu yn 1870.

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn helpu unrhyw un, unrhyw le, i gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt os bydd argyfwng. Credwn ym mhŵer caredigrwydd.

Beth bynnag sy'n digwydd, rydym yno.

Contact us