Llogi Cadair Olwynion

Gallwch logi cadair olwynion oddi wrth y Groes Goch Brydeinig ar gyfer un daith neu ddefnydd tymor byr

Rydym yn darparu cadeiriau olwynion:

  • gallwch chi eich gwthio eich hunan (hunanyredig)
  • gall rhywun arall ei gwthio (cludo)
  • sy'n addas ar gyfer eich maint a'ch pwysau'r – o fach iawn (addas ar gyfer plant dros bump oed) i fawr iawn
  • gydag ategolion, e.e. estyniad coes.

Gallwch hefyd brynu cadair olwynion oddi wrthym ni.

Sut mae'n gweithio

Gallwch ddod o hyd i'ch gwasanaeth lleol a chysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Bydd angen i ni wybod:

  • pwysau bras defnyddiwr y gadair olwynion
  • os oes ganddo gyflyrau iechyd a all ei atal rhag ei defnyddio
  • pan fydd ei angen arno.

Gallwch wedyn ymweld â'ch gwasanaeth lleol i gasglu eich cadair olwynion.

Mewn rhai ardaloedd rydym yn cynnig gwasanaeth dosbarthu cartref (am ffi ychwanegol). Gallwch gysylltu â'ch gwasanaeth lleol i weld a yw danfoniad cartref ar gael.

Dewch â rhyw ddull adnabod gyda llun arno, e.e. pasbort neu drwydded yrru, a thystiolaeth o'ch cyfeiriad. Gallwch gadw cadair olwynion am hyd at chwe wythnos (gydag estyniad posibl i 12 wythnos).

Faint mae'n ei gostio

Rydym yn awgrymu rhodd o £10 yr wythnos i helpu i dalu am gost darparu ein gwasanaethau. Ni fyddwn yn eich troi i ffwrdd os na allwch fforddio rhoi rhodd.

Dychwelyd eich cadair olwynion

Cysylltwch â'ch gwasanaeth lleol i drefnu dychwelyd eich cadair olwynion.

Mae'n bwysig eich bod yn dychwelyd eich cadair olwynion ar y dyddiad y cytunwyd arno fel y gallwn ni ei chynnig i rywun arall y mae'n bosibl y bydd ei hangen arnynt.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).