Rhyd y Foel Village Gardens

A selection of beautifully colourful and varied gardens

White flowers

15 July 2018

Conwy

Entrance fee:
£4.00, children go free
Times:
11 am - 4 pm
Garden owner:
The residents of Rhyd-y-Foel village

For all enquiries, please get in touch with Charlie King by email at CKing@redcross.org.uk or by phone 02890 735367

This selection of beautifully colourful and varied gardens reflects each owner's gardening style. With more than ten gardens open on the day, you can enjoy a stroll around the village and join in the events taking place on the village green.

Mae yna ddetholiad o erddi lliwgar ac amrywiol sydd yn adlewyrchu steil garddio'r perchnogion. Gyda mwy na deg gardd yn agored ar y diwrnod, mi fedrwch fwynhau mynd am dro o gwmpas y pentref, ac ymunoyn y digwyddiadau syddyn mynd ymlaen ar faes y pentref.

 

Address:
Community Centre
Rhyd-y-Foel
Abergele
Conwy
LL22 8DY

Directions:
Leave Abergele on the A547 westbound. Five hundred metres after the roundabout, turn left into Rhyd y Foel Road, and continue approximately three kilometres to the village centre. Parking will be signposted.
Gadael Abergele ar y A547 am y gorllewin. 500m ar “l y gylchfan, troi i'r chwith i Ffordd Rhyd y Foel, parhau ymlaen am tua 3km i ganol y pentre. Bydd parcio wedi ei arwyddo.

Facilities:

  • Limited wheelchair access
  • Refreshments
  • Toilets
  • No dogs allowed