Interniaethau i wirfoddolwyr

Fel intern gallech fod yn datblygu prosiect, cynnal rhywfaint o ymchwil neu gynllunio digwyddiad. Byddwch yn gwneud cyfraniad buddiol a gwerth chweil i'n sefydliad.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Beth gallwn i fod yn ei wneud ar interniaeth?

Fel intern gallech fod yn datblygu prosiect, cynnal rhywfaint o ymchwil neu gynllunio digwyddiad. Byddwch yn gwneud cyfraniad buddiol a gwerth chweil i'n sefydliad.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o interniaethau gwirfoddol mewn adrannau amrywiol, gan gynnwys:

 • codi arian
 • rhyngwladol
 • gwasanaethau ffoaduriaid
 • ieuenctid ac ysgolion
 • iechyd a gofal cymdeithasol
 • marchnata a chyfathrebu
 • polisïau a phartneriaethau dyngarol.

Sut byddaf yn elwa ar wneud interniaeth gyda'r Groes Goch Brydeinig?

Mae ein holl interniaethau yn wirfoddol. Byddwch yn derbyn:

 • sesiwn sefydlu drylwyr a goruchwyliaeth
 • lle ar ein diwrnod croesawu blynyddol ar gyfer interniaethau yn ein prif swyddfa yn Llundain
 • y cyfle i ymuno â'n cyrsiau hyfforddi a datblygu mewnol
 • mynediad at ein rhestr swyddi mewnol gwag
 • tystysgrif a chyfeirnod ar ôl cwblhau eich lleoliad
 • treuliau teithio a chinio rhesymol
 • cyfle i ddatblygu’ch sgiliau proffesiynol a rhoi hwb i'ch CV.

Pwy sy’n cael gwneud cais?

Cewch wneud cais os ydych yn fyfyriwr prifysgol neu wedi graddio, neu os ydych wedi gadael yr ysgol neu yn chwilio am brofiad gwirfoddol yn eich blwyddyn i ffwrdd.

Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau oddi wrth y rhai sy'n dychwelyd i'r gweithle neu'n chwilio am newid gyrfa. Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr ddangos diddordeb mawr yn y sector gwirfoddol.

Gwnewch gais nawr

Chwiliwch am 'intern' neu 'internship' yn y blwch geiriau allweddol (search functionality will only work with the English terms ‘intern’ and ‘internship’).

Rhagor o gwestiynau?

Edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin i ddod o hyd i'r ateb.