Profiad gwaith i bobl ifanc

Os ydych chi rhwng 15 a 18 oed, gallwch chi wneud cais am leoliad profiad gwaith wythnos yng Nghroes Goch Prydain.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Diweddariad profiad gwaith oherwydd coronafirws

Nid ydym yn gallu prosesu ac ymateb i geisiadau ar hyn o bryd. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddarparu rhai cyfleoedd profiad gwaith eleni ond ddim yn gwybod eto a fydd hyn yn bosibl. Pan allwn, byddwn yn dal ceisiadau ac yn eu hystyried ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Beth rydyn ni'n ei gynnig

Rydym yn cynnig lleoliadau profiad gwaith wythnos ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae'r profiad gwaith hwn yn digwydd yn ein prif swyddfa yn Llundain a dim ond ar gyfer pobl rhwng 15 a 18 oed.

Mae'r lleoliadau'n cynnig cyfle i chi ennill profiad mewn gwahanol adrannau. Byddwch hefyd yn cael mewnwelediad i waith Croes Goch Prydain.

Sut i wneud cais am brofiad gwaith

Byddwn yn derbyn ceisiadau am brofiad gwaith yn haf 2020 rhwng 1 Ebrill 2020 a 1 Mehefin 2020 (nodwch na dderbynnir ceisiadau a wneir y tu allan i'r dyddiadau hyn).

E-bostiwch workexperience@redcross.org.uk i wneud cais, gan sicrhau eich bod yn dweud wrthym y canlynol:

Wrth wneud cais am brofiad gwaith, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrthym:

  • yr wythnos yr hoffech chi wneud profiad gwaith (ym mis Gorffennaf neu Awst)
  • eich hoff faes diddordeb. Er enghraifft, efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar godi arian, gwaith rhyngwladol, AD, cyllid, TG, cyfleusterau a chynnal a chadw, marchnata neu ddatblygu busnes
  • pam yr hoffech chi wneud profiad gwaith yng Nghroes Goch Prydain
  • CV os oes gennych chi un.
  • Mae'r lleoliadau profiad gwaith yn digwydd yn ein swyddfa yn 44 Moorfields, Llundain, EC2Y 9AL. Mae'r swyddfa ger gorsafoedd tiwb a thrên Moorgate.