Profiad gwaith i bobl ifanc

Os ydych chi rhwng 15 a 18 oed, gallwch chi wneud cais am leoliad profiad gwaith wythnos yng Nghroes Goch Prydain.

Mae'r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English).

Diweddariad profiad gwaith coronavirus

RByddwn yn cynnig nifer fach o leoliadau rhithwir profiad gwaith wythnos i bobl ifanc ym mis Gorffennaf ac Awst 2021.

Mae’r lleoliadau’n cynnig cyfle i chi ennill profiad a mewnwelediad i waith y ‘Groes Goch Brydeinig’ o fewn gwahanol adrannau.

Sut i wneud cais am brofiad gwaith

Byddwn yn derbyn ceisiadau am brofiad gwaith rhwng 1 Ebrill 2021 a 1 Mehefin 2021 (nodwch na dderbynnir ceisiadau a wneir y tu allan i'r dyddiadau hyn).

E-bostiwch workexperience@redcross.org.uk i wneud cais, gan sicrhau eich bod yn dweud wrthym y canlynol:

  • yr wythnos yr hoffech chi wneud profiad gwaith (ym mis Gorffennaf neu Awst)
  • eich maes diddordeb dewisol - er enghraifft, efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar godi arian, gwaith rhyngwladol, AD, cyllid, TG, cyfleusterau a chynnal a chadw, marchnata neu ddatblygu busnes
  • pam yr hoffech chi wneud profiad gwaith yng Nghroes Goch Prydain
  • anfon CV os oes gennych chi un.