Get help as a refugee - Farsi

کمک گرفتن به عنوان یک پناهنده یا پناهجو

.اگر شما پناهنده، پناهجو و یا مهاجری آسیب پذیر هستید، صلیب سرخ بریتانیا ممکن است قادر یه کمک کردن به شما باشد

چگونه می توانیم کمک کنیم

:ما  به جهت رفع نیازهای فوری پناهندگان، پناهجویان و دیگر مهاجران آسیب پذیر، کمک هایی را ارائه می کنیم. کمکی که ارائه می کنیم بستگی دارد به جایی که شما هستید و شامل

 • موارد ذیل است:
 • بسته های غذایی و بن ها
 • مقدار کمی پول نقد
 • لباس
 • لوازم بهداشتی
 • پتو
 • .لوازم کودکان

:علاوه بر موارد فوق ممکن است ما بتوانیم بسته به شرایط شما و جایی که زندگی می کنید کمک¬های بیشتری را به شما ارائه کنیم

 • بن های مسافرتی
 • مزایا و مشاوره شغلی
 • خدمات بهداشتی و درمانی – ثبت نام برای پزشک عمومی یا دندانپزشک
 • همراهی با شما در قرارملاقات¬ها
 • سازگار شدن با زندگی در انگلستان
 • جهت یابی – آشناشدن با محله تان
 • حمایت عاطفی
 • دوباره به هم پیوستن خانواده
 • .ملاقات افراد دیگر

نزدیکترین  مرکز ارائه¬ی خدمات به پناهندگان را پیدا کنید

زمانی که با ما تماس می گیرید، یکی از کارمندان تعلیم دیده ما نیازهای شما را ارزیابی می کند تا ببیند آیا می توانیم به شما کمک کنیم. اگر نتوانیم، شما را به  مرکز خدماتی ارجاع می دهیم که بتواند .به شما کمک کند
.اگر نتوانید انگلیسی صحبت کنید برای شما مترجم شفاهی فراهم می کنیم
.ما سیاسی یا مذهبی نیستیم، به همین جهت ما در مورد شما به مسئولین گزارش نمی کنیم و کمک ما رایگان و محرمانه است

چگونه از خدمات محلی تان استفاده کنید

:اینکه چگونه کمک بگیرید به موقیت محلی شما بستگی دارد.  با نزدیک ترین مرکز خدمات پناهندگان تماس بگیرید تا متوجه شوید که آیا

 • ن مرکز بدون قرارملاقات قبلی خدمات ارائه می¬کند).اگر مرکزی است که قرارملاقات های غیررسمی دارد)
 • باید از قبل قرارملاقات بگیرید.
 • .نیاز است که از سازمان دیگری ارجاع داده شوید

آیا قبلا از این سرویس استفاده کرده اید؟ لطفاً ما از نظرات خود مطلع سازید.

آیا شما قربانی قاچاق انسان هستید

.اگر شما پناهنده یا پناهجویی هستید که قربانی قاچاق انسان بوده¬اید ممکن است ما بتوانیم به شما کمک کنیم
علاوه بر کمکی که شما به عنوان پناهنده دریافت می¬کنید، ما می¬توانیم از شما حمایت کرده و در این مورد که بعد از این باید چکار کنید و این که از کجا کمک بیشتری دریافت کنید، به شما مشاوره دهیم.

کمک به پناهندگان جوان

.اگر پناهنده ای هستید که 15 تا 25 سال سن دارید، می توانید در بعضی از مناطق انگلستان کمک¬هایی را دریافت کنید
.اگر پناهنده¬ای جوان هستید کمک دریافت کنید

دوباره به هم پیوستن خانواده (بازسازی پیوندهای خانوادگی)

:اگر پناهنده هستید ما قادر هستیم به شما کمک کنیم تا به خانواده خود بپیوندید با

 • کمک به جهت درخواست روادید
 • .ترتیب دادن پروازهایی برای خانواده تان تا به شما بپیوندند (حمایت مسافرتی در رابطه با به هم پیوستن اعضای خانواده)

.ما می توانیم به شما کمک کنیم تا در بعضی از بخش های انگلستان برای ویزای به هم پیوستن خانواده درخواست بدهید و ممکن است در لیست انتظار قرار بگیرید
.با (مرکز ارائه خدمات در منطقه خود) تماس بگیرید (لینک جستجوی فهرست سرویس پناهندگی) تا متوجه شوید که آیا آنها کمک به هم پیوستن خانواده را ارائه می دهند
.راهنمای صلیب سرخ انگلستان برای  پیوستن اعضای خانواده¬ها را بخوانید