Cymraeg

Mae'r Groes Goch Brydeinig yn sicrhau bod pawb, ymhob man yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt os bydd argyfwng. Rydym yn gwneud hyn gyda chymorth staff, gwirfoddolwyr a chefnogwyr, sy'n rhoi yn hael o'u hamser, eu harian a'u sgiliau. Yn syml, rydym yn cysylltu caredigrwydd dynol ag argyfwng dynol. Dysgwch sut y gallwch chi gael help neu roi help gyda ni. Defnyddiwch y dolenni isod i weld gwybodaeth yn Gymraeg.

Cael cymorth

Cymerwch ran

Cymorth cyntaf