Help for Ukrainian refugees in the uk - Polish

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informacje i wsparcie dla osób z Ukrainy obejmujące wizy rodzinne oraz ukraiński program rodzinny.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2023 r.

Brytyjski Czerwony Krzyż (British red Cross) wspiera osoby z Ukrainy, które przebywają w Wielkiej Brytanii.

Informacje na tej stronie pomogą Państwu i Państwa rodzinie zapoznać się z usługami i wsparciem, które mogą być dostępne. Aby uzyskać więcej informacji o Brytyjskim Czerwonym Krzyżu lub otrzymać wsparcie emocjonalne, należy zatelefonować na infolinię wsparcia Brytyjskiego Czerwonego Krzyża:

0808 196 3651, a następnie wybrać opcję 1 (Czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00, w środy 10:00-20:00).

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy tłumacza, korzystając z infolinii, należy zatelefonować i powiedzieć: „Czy mogę mówić z tłumaczem?”. • Якщо вам потрібен перекладач лінії підтримки, зателефонуйте і скажіть: „Czy mogę mówić z tłumaczem?”. (ukraiński)
 • Если вам нужен переводчик линии поддержки, позвоните и скажите: „Czy mogę mówić z tłumaczem?”. (rosyjski)

 

Dokumenty do pobrania:

Czy jesteś obywatelem brytyjskim przebywającym na Ukrainie?

Ambasada brytyjska w Kijowie pełni dyplomatyczne funkcje o ograniczonym zasięgu; nie zapewnia jednak osobistej pomocy konsularnej. Jeśli maja Państwo obywatelstwo brytyjskie, przebywacie na terytorium Ukrainy i potrzebujecie pomocy konsularnej, prosimy zadzwonić pod numer +380 44 490 3660 (infolinia czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

 

Jak skontaktować się z ambasadą Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Ambasada ukraińska często udziela pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Wielkiej Brytanii. Z Ambasadą ukraińską w Londynie można się skontaktować, dzwoniąc pod numer 020 7727 6312 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres emb_gbh@mfa.gov.uk.

Adres Ambasady ukraińskiej w Wielkiej Brytanii jest następujący: 60 Holland Park, Kensington, W11 3SJ, Londyn.

Wsparcie dla niebrytyjskich członków rodziny w Ukrainie

Wniosek o wizę rodzinną

Członkowie rodziny obywateli Wielkiej Brytanii mogą złożyć wniosek o wizę rodzinną, by móc wyjechać do Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) ogłosiło, że zlikwidowano niektóre z normalnie obowiązujących członków rodziny kryteria, w tym wymogi językowe i progi zarobkowe.

 

Czy Wielka Brytania sponsoruje pomagającym ukraińskim uchodźcom?

Na terytorium Wielkiej Brytanii dział wiele rządowych organizacji wdrażających programy sponsorowania uchodźców z Ukrainy, umożliwiając brytyjskim obywatelom przyjmowanie, zakwaterowanie i zapewnianie schronienia uchodźcom z Ukrainy. Program „UK Homes for Ukraine” umożliwia obywatelom i firmom mieszkającym/działającym na terytorium Wielkiej Brytanii oferowanie zakwaterowania ukraińskim uchodźcom.

Organizacja „Humanitarian Sponsorship Pathway” umożliwia osobom fizycznym, organizacjom charytatywnym, firmom oraz grupom społecznym sponsorowanie nie tylko uchodźców z Ukrainy, ale przede także obywateli Ukrainy połączonych z obywatelami Wielkiej Brytanii więzami rodzinnymi. Jest to nowy program, pozwalający na przyjazd do Wielkiej Brytanii większej liczbie ukraińskich uchodźców w ramach sponsoringu, oferując szerszy wachlarz możliwości zapewnienia domu, schronienia i pokoi przeznaczonych do zakwaterowanie uciekających przed wojną.

Jeśli przebywacie Państwo na terytorium Wielkiej Brytanii i chcecie zaoferować zakwaterowanie ukraińskim uchodźcom w swoim domu, zachęcamy do bliższego zapoznania się z założeniami programu „Homes for Ukraine”. Program ten stanowi świetny sposób na oferowanie wsparcia osobom w potrzebie

 

Ukraiński program rodzinny

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło Ukraiński program rodzinny, w ramach którego obywatele Wielkiej Brytanii i osoby posiadające status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii mogą sponsorować członków rodziny w Ukrainie, aby mogli przyjechać do Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat programu znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy, prosimy zatelefonować na bezpłatną i całodobową infolinię pomocy: +44 808 164 8810 - opcja 1.

Jeżeli nie mogą Państwo dzwonić pod numery zaczynające się od 0808, prosimy zatelefonować pod numer: +44 (0)175 390 7510.

Stanowczo zaleca się zasięgnięcie porady prawnej przed złożeniem wniosku o którąś z tych wiz.

Grupa specjalistów prawnych zajmujących się sprawami imigracyjnymi/azylowymi i pracująca jako ochotnicy może zapewnić bezpłatne porady odnośnie do brytyjskiego systemu imigracyjnego oraz w sprawach azylu obywatelom Ukrainy dotkniętym przez obecny kryzys.

Settled to organizacja pożytku publicznego dla obywateli UE w Wielkiej Brytanii, która może zaoferować porady prawne obywatelom Ukrainy, którzy chcą sprowadzić do Wielkiej Brytanii członków swojej rodziny.

Należy wysłać e-mail na adres: ukrainefamilyscheme@settled.org.uk.

Więcej informacji na temat porad prawnych można uzyskać, wysyłając e-mail na adres: ukraine@freemovement.org.uk


Program Sponsorowania Humanitarnego (Humanitarian Sponsorship Pathway)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło też Program Sponsorowania Humanitarnego koordynowany przez Ministerstwo Wyrównywania Szans, Mieszkalnictwa i Społeczności (DLUHC).

Osoby indywidualne, organizacje pożytku publicznego i grupy społecznościowe będą mogły sponsorować obywateli Ukrainy mających powiązania rodzinne z Wielką Brytanią.


Wsparcie dla ukraińskich członków rodzin przybywających do Walii

Brytyjski Czerwony Krzyż oferuje poprzyjezdne specjalistyczne wsparcie integracyjne ukraińskim członkom rodziny przybywającym do Walii w ramach programu „Ukraine Family Scheme”.

Projekt jest wspierany przez rząd walijski, a my ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi, służbami ustawowymi i wolontariatami, aby zapewnić holistyczne wsparcie ukraińskim rodzinom w Walii.

Pomagamy m. in. w takich sprawach, jak:

 

 • doradztwo i wsparcie w zakresie praw i uprawnień:
 • dostęp do usług mieszkaniowych
 • dostęp do usług zdrowotnych
 • wsparcie finansowe i zatrudnienie
 • dostęp do edukacji
 • wsparcie w integracji społecznej
 • pomoc w otwarciu konta bankowego
 • rejestracja do lekarza rodzinnego
 • rejestracja do placówki oświatowej
 • rejestracja do grup działających lokalnie

Prosimy o kontakt mailowy: RSWalesUkraine@redcross.org.uk, lub telefoniczny: 01633 720 010.

 

 

Wydłużenie pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii 

Ukraiński program rodzinny

Kiedy wniosek o pozwolenie na wjazd w celu przekroczenia granicy Wielkiej Brytanii jest składany poza nią w ramach Ukraińskiego programu rodzinnego lub Programu sponsorowania „Domy dla Ukrainy”, wówczas w niektórych okolicznościach wnioskujący może wyjechać do Wielkiej Brytanii, korzystając z pisma zezwalającego na podróż („permission to travel letter”).

Pismo to jest wydawane przed wjazdem do Wielkiej Brytanii, przed złożeniem danych biometrycznych i przed podjęciem decyzji o pozwoleniu na wjazd.

Wnioskujący otrzyma na granicy pozwolenie na pobyt sześciomiesięczny. Przed upłynięciem okresu sześciu miesięcy wnioskujący musi dopełnić formalności statusu Programu Ukraińskiego, aby wydłużyć pozwolenie na przebywanie w Wielkiej Brytanii.

Proces ten jest otwarty wyłącznie dla obywateli Ukrainy posiadających ważny paszport.  

 

Program Ukraiński - Rozszerzenie (Ukraine Extension Scheme)

Wiza uzyskana przez Program Ukraiński - Rozszerzenie pozwala obywatelom Ukrainy mieszkać, pracować i uczyć się w Wielkiej Brytanii oraz mieć dostęp do środków publicznych.

Obywatele Ukrainy mogą wnioskować w ramach programu, jeśli posiadają jakąkolwiek ważną wizę brytyjską lub posiadali wizę, która straciła ważność 1 stycznia 2022 lub później. Powinni oni zastanowić się, czy chcą zachować obecnie posiadaną wizę, czy zmienić ją na Program Ukraiński - Rozszerzenie.

Ta wiza obecnie nie prowadzi do osiedlenia. Oznacza to, że czas spędzony w Wielkiej Brytanii zgodnie z tą wizą może nie być wliczany do wniosku o pozwolenie na pobyt stały w Wielkiej Brytanii w przyszłości.


Możliwe może być wydłużenie pobytu, zmieniając ścieżkę rel="noopener noreferrer" imigracyjną.Przyjazd do Wielkiej Brytanii ze zwierzętami

Osoby uciekające z Ukrainy mogą przywieźć do Wielkiej Brytanii swoje zwierzęta. Aby chronić zdrowie tych zwierząt oraz zwierząt w Wielkiej Brytanii, przybyłe zwierzęta muszą poddać się kwarantannie po przybyciu do Wielkiej Brytanii trwającej do czterech miesięcy, albo do chwili, gdy spełniają wymogi sanitarne.

Rząd brytyjski sfinansuje miejsce kwarantanny oraz koszty transportu i leczenia przybyłych zwierząt. Prosimy o kontakt w sprawie zwierzęcia przed podróżą do Wielkiej Brytanii lub natychmiast po przybyciu na granicę Wielkiej Brytanii.

Aby odpowiednio zorganizować kwarantannę zwierząt, należy:

 • Wysłać e-mail do Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Health Agency):pettravel@apha.gov.uk
 • Zatelefonować pod numer: +44 3000 200 301 i wybrać opcję 2
 • Wniosek można także złożyć online na stronie defra.gov.uk.

Podczas kwarantanny zwierzę będzie badane przez weterynarza. Jeśli zostanie uznane za zdrowe i bezpieczne, możliwe jest odebranie go wcześniej niż po upływie czterech miesięcy.


Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy podróżujących do Wielkiej Brytanii

Kilka firm przewozowych oferuje bezpłatne przejazdy do Wielkiej Brytanii:

 • Program Podróżny dla Wysiedleńców z Ukrainy (Ukrainian Displaced Persons Travel Scheme) oferuje bezpłatne przejazdy koleją u wszystkich operatorów na terenie Anglii, Szkocji i Walii. Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii, będą mieli 48 godzin od chwili przybycia na dostęp do bezpłatnych biletów i odbycie swojej podróży. Aby skorzystać z tej oferty, konieczne będzie okazanie ukraińskiego paszportu i karty pokładowej. Podróże metrem (London Underground), Docklands Light Railway (DLR), autobusami i tramwajami w Londynie również będę bezpłatne.
 • Eurostar oferuje bezpłatne bilety, aby pomóc obywatelom Ukrainy w podróży z dowolnej stacji pociągów Eurostar do stacji London St Pancras International. Osoby, które otrzymały ważną wizę, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, mogą okazać ją wraz ze swoim ukraińskim paszportem członkowi personelu Eurostar na stacjach Paris Nord, Brussels-Midi, Lille Europe, Rotterdam Centraal i Amsterdam Central, a otrzymają one bilet na podróż do Londynu.

 

Podróż do Wielkiej Brytanii z krajów sąsiadujących z Ukrainą

Jeśli szukanie Państwo możliwości wyjazdu z Polski do Wielkiej Brytanii, prosimy zapoznać się z najnowszymi poradami dotyczącymi podróży zagranicznych dla osób przybywających do Wielkiej Brytanii z Polski, a także z możliwościami wsparcia udzielanego uchodźcom z Ukrainy.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało zmian w zaleceniach dla podróżujących do krajów położonych na zachód od Ukrainy, co oznacza, że podróżowanie i wjeżdżanie na terytorium Wielkiej Brytanii ze Słowacji, Polski, Rumunii i innych określonych krajów graniczących z Ukrainą nie stanowi ryzyka.

Nie ma również potrzeby odbywania kwarantanny podczas wjazdu do Wielkiej Brytanii z któregokolwiek z tych krajów.

 

Czy z powodu konfliktu na Ukrainie podróż do Polski jest niebezpieczna?

W tej chwili obywatele Ukrainy mogą bezpiecznie podróżować do Polski. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało zmian w zaleceniach dotyczących podróży do krajów na zachód od Ukrainy, co oznacza, że wjazd do Polski i innych krajów zachodnich nie jest uważany za obarczony ryzykiem.

Ponieważ statusy te mogą jednak ulec zmianie w każdym momencie, należy zawsze pamiętać o uprzednim skontaktowaniu się z władzami lokalnymi i zagranicznymi jeszcze przed podróżą.

Najprawdopodobniej będziemy w stanie Państwu pomóc w odbyciu podróży do Polski celem złączenia się z rodziną. Więcej informacji znaleźć można w poniższej sekcji dot. odnajdywania zaginionej rodziny.

 

Jak znaleźć członków rodziny, którzy zaginęli w Ukrainie

Jeżeli stracili Państwo kontakt z rodziną w Ukrainie podczas konfliktu i wiecie, że przekroczyli granicę, należy cały czas próbować się z nimi skontaktować. Może to być tymczasowa utrata kontaktu w czasie, gdy przechodzą oni na sieci komórkowe w innych krajach.

Jeżeli niemożliwe jest nawiązanie kontaktu z rodziną i uważają Państwo, że są oni nadal na terenie Ukrainy, możemy być w stanie pomóc.

Prosimy wysłać e-mail na adres findyour_family@redcross.org.uk i podać swoje pełne imię i nazwisko oraz numer telefonu. Członek zespołu międzynarodowego odszukiwania rodzin (International Family Tracing Service) skontaktuje się jak najszybciej.

 

Wizyt tymczasowe dla obywateli Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzgodniło wsparcie wizowe dla obywateli Ukrainy przebywających w Wielkiej Brytanii, którzy nie mogą wrócić do Ukrainy, gdy ich obecna wiza wygaśnie.

Działania te pomogą obywatelom Ukrainy wydłużyć pobyt w Wielkiej Brytanii bez konieczności opuszczenia kraju i składania nowego wniosku za granicą.

Jeżeli przebywają Państwo w Wielkiej Brytanii i nie mogą wrócić do Ukrainy, możliwe jest wydłużenie wizy lub zmiana wizy, nawet jeśli oryginalna wiza na to nie zezwala.

Dowiedz się więcej na temat wsparcia wizowego w Wielkiej BrytaniiJak złożyć wniosek o azyl w Wielkiej Brytanii jako uchodźca z Ukrainy

Obywatele Ukrainy przebywający już w Wielkiej Brytanii mogą mieć możliwość złożenia wniosku o azyl.

Uzyskanie pomocy prawnej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wycofało niedawno swoje krajowe wytyczne dotyczące Ukrainy w zakresie wniosków o azyl i związanych z prawami człowieka. Należy zasięgnąć porady specjalisty imigracyjnego.

Prawnika w Wielkiej Brytanii można znaleźć na stronie Towarzystwa Prawniczego (Law Society). Należy wyszukać hasło „Legal Issue & Changing Countries” i podać kod pocztowy oraz miasto.

Przedstawiciela prawnego podlegającego nadzorowi Brytyjskiego Biura Komisarza Usług Imigracyjnych (OISC) można też szukać poprzez hasło „Find an Immigration Advisor”.

Odpowiedni przedstawiciele prawni to ci upoważnieni w kategoriach azylu i ochrony na poziomach 2 i 3.

Niektórzy adwokaci udzielają porad bezpośrednio osobom indywidualnym. Należy wyszukać „Find a Barrister” na stronie Rady Adwokackiej (Bar Council).

 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla rodzin uciekających przed konfliktem

Zachęcamy do pobrania naszych plakatów ze wskazówkami bezpieczeństwa, jeśli Państwo lub Państwa rodzina przemieszczacie się. 

Wskazówki bezpieczeństwa dla rodzinPorady dotyczące zagrożenia handlem ludźmi

 

Wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Brytyjski Program uchodźczy „Domy dla Ukrainy”

W piątek 18 marca rząd brytyjski ruszył z programem „Domy dla Ukrainy”, który umożliwia obywatelom Ukrainy pozostanie ze sponsorem w Wielkiej Brytanii do sześciu miesięcy. Kwalifikują się do niego obywatele Ukrainy lub bezpośrednia rodzina obywatela Ukrainy, jeśli mieszkali w Ukrainie przed 1 stycznia 2022.

W ramach programu obywatele Ukrainy będą mogli pozostać w Wielkiej Brytanii przez trzy lata. W tym czasie będą mogli pracować i korzystać ze świadczeń i usług publicznych, w tym opieki zdrowotnej, edukacji (w tym szkół państwowych).Wniosek obywatela Ukrainy w ramach programu „Domy dla Ukrainy”

Wniosek w ramach programu „Domy dla Ukrainy” można złożyć tutaj. Wniosek może wypełnić potencjalny sponsor lub osoba, która chce być sponsorowana. Dla obu stron przeznaczony jest jeden wniosek, ale każda osoba podróżująca w ramach programu potrzebuje jednego formularza. Uwaga: każda osoba, która chce być sponsorowana musi wypełnić osobny formularz.

Program jest obecnie dostępny dla małoletnich migrantów bez opieki poniżej 18 roku życia - sponsor musi mieć zgodę rodzica i pozwolenie lokalnych władz samorządowych, zanim złoży wniosek o wizę. Sponsorzy mogą złożyć tutaj wniosek, aby zapewnić bezpieczny dom dziecku z Ukrainy.

Jeżeli dorosły obywatel lub dziecko z Ukrainy ma paszport, nie ma konieczności wizyty w ośrodku wizowym. 

Jeżeli osoba nie posiada paszportu, będzie musiała umówić wizytę i stawić się na niej w ośrodku wizowym (VAC).

Na miejscu w ramach wniosku zrobione zostanie zdjęcie i pobrane odciski palców. Dzieci poniżej 5 roku życia, które nie posiadają ważnego ukraińskiego paszportu, nie będą miały pobieranych odcisków palców, ale muszą umówić wizytę w VAC i stawić się na nią, aby można było zrobić im cyfrowe zdjęcie.

W ramach procesu wniosku wizowego przeprowadzone zostaną kontrole bezpieczeństwa wobec obywateli Ukrainy i brytyjskich sponsorów.

Kontrole biometryczne zostaną wykonane po przybyciu obywateli Ukrainy w Wielkiej Brytanii, aby uniknąć opóźnień.Zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy w Wielkiej BrytaniiPożyczenie wózka inwalidzkiego

Jeżeli znają Państwo kogoś, kto potrzebuje wózka inwalidzkiego lub sprzętu z zakresu mobilności, Czerwony Krzyż oferuje krótkoterminowy wynajem sprzętu. Usługa jest darmowa dla uchodźców z Ukrainy.

Telefon: 0300 456 1914, strona redcross.org.uk/wheelchair

Потрібне крісло-коляска? Служба допоміжних засобів пересування Британського Червоного

 • Нужно кресло-коляска? Служба вспомогательных средств передвижения Британского общества Красного Креста предоставляет оборудование в аренду для краткосрочного использования. Посетите сайт redcross.org.uk/wheelchair (Rosyjski)
 • Хреста надає обладнання в оренду для короткострокового використання. Відвідайте сайт redcross.org.uk/wheelchair (Ukraiński)

Co należy wiedzieć o życiu w Wielkiej Brytanii

Nasze krótkie filmiki, poradniki i prezentacje zawierają wiele pomocnych informacji, m.in.:

 • podstawowe fakty na temat życia w Wielkiej Brytanii
 • informacje o dostępie do usług online i dbaniu o bezpieczeństwo
 • informacje o wychowywaniu dzieci w Wielkiej Brytanii
 • informacje o uzyskiwaniu pomocy od różnych agencji w Wielkiej Brytanii
 • informacje o zdrowiu kobiet i prawie do ochrony.Więcej filmików na temat życia w Wielkiej Brytaniii dostęp do powitalnego poradnika dla obywateli Ukrainy przybywających do Wielkiej Brytanii.

Na stronie rządowej znajduje się powitalny poradnik dla dzieci z Ukrainy poniżej 18 roku życia  (dostępny po angielsku, ukraińsku i rosyjsku).

 

Wsparcie emocjonalne

Po opuszczeniu ojczyzny często odczuwa się wiele różnych emocji.

Ресурси покращення добробуту українською мовою (Ukraiński)

Ресурсы улучшение благополучия на русском языке (Rosyjski)

Zasoby dotyczące dobrostanu po angielsku

 

Omoc, gdy czują się Państwo najgorzej

Jeżeli są Państwo w sytuacji kryzysowej, należy zatelefonować do Samarytan pod numer 116 123 lub wysłać e-mail na adres: jo@samaritans.org

 

Telefonowanie na infolinię wsparcia

Infolinia wsparcia Brytyjskiego Czerwonego Krzyża oferuje pomoc w ponad 200 językach.

British Red Cross volunteer taking a call on the support line

Pomaga osobom, które czują się samotne, zmartwione i mają trudności, by uzyskać potrzebną im pomoc w Wielkiej Brytanii. 

Aby uzyskać informacje dotyczące Ukrainy, prosimy zadzwonić pod numer 0808 196 3651 a następnie nacisnąć 1 na klawiaturze numerycznej. 

 

Jeśli zachodzi potrzeba rozmowy z pomocą tłumacza, macie Państwo możliwość uzyskania takiej usługi. Gorąca linia pomocy jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-17:00, w środy 10:00-20:00.