Gwybodaeth ac arweiniad

Gallwn gyfeirio pobl at y gwasanaethau perthnasol a darparu gwybodaeth ac arweiniad i bobl mewn argyfwng.

Gwasanaethau gwybodaeth y gallwn eu darparu:

  • Cyfeirio at wasanaethau a chymorth lleol a chenedlaethol perthnasol.
  • Cyfeirio at wasanaethau cymorth perthnasol eraill y Groes Goch Brydeinig gan gynnwys y Llinell Gymorth, gwasanaethau ffoaduriaid, llogi cadair olwyn, iechyd ac adfer cysylltiadau teuluol.
  • Cynnig arweiniad i bobl sy’n cael eu heffeithio gan argyfyngau.
  • Trosglwyddo gwybodaeth berthnasol o gategori 1 (y gwasanaethau brys, awdurdodau lleol, cyrff y GIG) a 2 ymatebwr (yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, cwmnïau trafnidiaeth a chyfleustodau).
  • Cynghori ar y camau nesaf.
  • Cyfeirio cwsmeriaid newydd at y gofrestr gwasanaethau blaenoriaeth.
  • Rhoi cyngor ar ofal anifeiliaid anwes.

Red Cross volunteer in charity shop.

Grymuso defnyddwyr gwasanaethau 

Rydyn ni’n cyfeirio pobl at y cymorth sydd ei angen arnyn nhw yn hytrach na'u cyfeirio'n uniongyrchol. Rydyn ni’n darparu gwybodaeth am yr adnoddau sydd ar gael, fel y gallan nhw ddod o hyd i'r cymorth cywir.

 

Ein cymorth ar waith

Rydyn ni’n darparu gwybodaeth ac arweiniad i helpu pobl i adfer ar ôl argyfwng gan gynnwys llifogydd, tanau, ymosodiadau terfysgol, achosion o fasnachu pobl, argyfyngau iechyd, tarfu ar gyfleustodau ac argyfyngau trafnidiaeth.

Boed yn dân mewn cartref teuluol neu’n argyfwng cenedlaethol ar raddfa fawr, gallwch gysylltu â ni 24/7.

Ei weld yn ymarferol

A friendly woman volunteer wearing a British Red Cross polo shirt answers the phone on the British Red Cross support line.

Unrhyw gwestiynau?

Os hoffech fwy o wybodaeth am y cymorth y gallwn ei gynnig yn ystod argyfyngau gallwch e-bostio'r Tîm Ymateb mewn Argyfwng ar CRT@redcross.org.uk.