Leaving money to charity in your will

Anrhegion elusennol mewn ewyllysau

Gall y Groes Goch Brydeinig ateb eich cwestiynau ynghylch gadael rhodd yn eich ewyllys.

Help gyda gadael anrheg i elusen yn eich ewyllys

Cysylltwch â'n harbenigwyr

Hoffech chi siarad â rhywun ynghylch gadael rhodd yn eich ewyllys? Byddem yn hapus i helpu.

Ffoniwch 0300 500 0401 (codir am alwadau ar gyfradd llinell dir Deyrnas Unedig eich gweithredwr ffôn) neu anfonwch ebost at un o'n harbenigwyr rhanbarthol a restrir isod.

Gallwch hefyd ofyn am ein pecyn gwybodaeth am ddim. Mae'n cynnwys rhagor am:

  • y gwahaniaeth y gall anrheg yn eich ewyllys ei wneud i bobl mewn argyfwng
  • sut i adael anrheg i'r Groes Goch Brydeinig 

Gofynnwch am becyn gwybodaeth

Help ar gyfer ysgutorion

Oes gennych gwestiwn am ewyllys pan fydd y Groes Goch Brydeinig yn fuddiolwr? Oes gennych chi rodd ar ffurf siec i anfon atom? Cysylltwch â'n tîm gweinyddu cymynroddion:

Arbenigwyr rhanbarthol

Gall ein harbenigwyr rhanbarthol ateb eich cwestiynau ynghylch gadael anrheg i elusen yn eich ewyllys.

Gallant hefyd ddweud rhagor wrthoch chi am ein gwaith. Byddan nhw'n egluro sut y gall eich caredigrwydd ein helpu i fod yno pryd bynnag y mae ein hangen ni fwyaf.

Anna Rzemieniecka

Ardaloedd: Swydd Hertford, Swydd Bedford, Dyffryn Tafwys, Surrey, Hampshire, Berkshire, Swydd Buckingham, Swydd Rydychen, Norfolk, Suffolk, Essex, Swydd Gaint, Gorllewin Sussex, Dwyrain Sussex
Ebost: arzemieniecka@redcross.org.uk

Philippa Radford-Hancock

Ardaloedd: Llundain
Ebost: pradfordhancock@redcross.org.uk

Paul Morgan

Ardaloedd: Ynysoedd y Sianel, Cernyw, Dyfnaint, Dorset, Wilthshire, Avon, De Cymru, Gwlad yr Haf
Ebost: pmorgan@redcross.org.uk

Rachel Weaver

Ardaloedd: Staffordshire, Worcestershire, Warwickshire, Gorllewin Canolbarth Lloegr, Swydd Gaerlŷr, Swydd Gaerloyw, Rutland, Swydd Gaergrawnt, Northamptonshire
Ebost: rweaver@redcross.org.uk

Karen Jones

Ardaloedd: Gogledd Cymru, Swydd Gaer, Manceinion Fwyaf, Swydd Gaerhirfryn, Glannau Merswy, Swydd Amwythig, Swydd Henffordd, Gogledd Iwerddon, Ynys Manaw
Ebost: kjones@redcross.org.uk

John Coulthurst

Ardaloedd: Swydd Efrog, Swydd Nottingham, Swydd Lincoln, Derbyshire, Swydd Durham
Ebost: jcoulthust@redcross.org.uk

Stephen Gillies

Ardaloedd: Yr Alban, Cumbria, Northumberland, Tyne & Wear
Ebost: sgillies@redcross.org.uk