Get help as a refugee - Albanian

Ndihmë për refugjatët dhe azilkërkuesit 

Nëse jeni refugjatë apo azilkërkues në Mbretërinë e Bashkuar, ndoshta mund t’ju ofrojmë mbështetje praktike dhe emocionale.

Si mund të ndihmojmë

Kjo faqe është e disponueshme në gjuhë tjera.

Kryqi i Kuq Britanik (Birhtish Red Cross) është ofruesi më i madh i pavarur në Mbretërinë e Bashkuar (MB) i shërbimeve dhe mbështetjes për refugjatët dhe njerëzit që kërkojnë azil. 

Ne i ndihmojmë refugjatët me prejardhje dhe religjione të ndryshme. Nuk do t’ju raportojmë tek autoritetet. 

Nëse jeni refugjatë apo azilkërkues në MB, apo nëse njihni dikë që është, ekipet tona ndoshta mund t’ju ndihmojnë për t’ju mbështetur me: 

  • ndihmë urgjente
  • punë të drejtpërdrejt
  • ndihmë të njëhershme
  • informim dhe njohtim se ku të merrni ndihmë.

Mbështetjen që e japim mund të vjen nge Kryqi i Kuq apo mund t’ju referojmë tek organizata tjera.  

 

Burime tjera të ndihmës për refugjatët  

Find support near you

Dëshironi të zbuloni më shumë?

Mësoni për studimin tonë dhe punën tonë për përkrahje dhe si mund të ndihmoni refugjatët.  

Si i mbështesim refugjatët