Get help as a refugee - Dari

منحیث یک پناهنده یا پناهجو کمک دریافت کنید

.اگر پناهنده، پناهجو یا مهاجری آسیب‌ پذیر هستید، صلیب سرخ انگلستان ممکن است بتواند به شما کمک کند

ما چگونه می‌توانیم شما را کمک نماییم

ما در تأمین نیازهای فوری پناهندگان، پناهجویان و دیگر مهاجران آسیب‌ پذیر کمک می‌کنیم. کمک فراهم شده به وسیله ما بستگی به موقعیت شما دارد. این کمک می ‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 • بسته‌های غذایی و کوپون‌ها
 • مبالغ کوچک پول نقد
 • لباس
 • لوازم آرایشی و صحی
 •  کمپل
 • اسباب  کودک

ممکن است ما بتوانیم کمک‌ های بیشتری را ارائه نماییم. این کمک‌ ها بستگی دارد به شرایط شما و جایی که شما در آن زندگی می کنید و شامل موارد زیر بوده میتواند:

 • کوپون سفر
 • مزایا و مشوره شغلی
 • مراقبت های صحی - ثبت نام با داکتر داخله عمومی یا داکتر دندان
 • همراهی شما در قرارهای ملاقات
 • تنظیم زندگی در انگلستان
 • آشنایی - معلومات در باره منطقه محلی خود
 • حمایت عاطفی
 • یکجا شدن با فامیل
 • ملاقات با دیگران.

نزدیکترین مرکز خدمات پناهندگی  را پیدا کنید

هنگامی که با ما تماس می‌گیرید، یکی از کارمندان آموزش دیده حقوقی ما، نیازهای شما را ارزیابی می ‌کند تا دریابیم که چگونه می ‌توانیم به شما کمک کنیم. اگر نتوانیم به شما کمک نماییم، شما را

به یک مرکز خدماتی که از عهده این کار بر بیاید معرفی میکنیم.

در صورتیکه انگلیسی بلد نباشید، برای تان ترجمان فراهم خواهیم ساخت.

ما متعلق به هیچ گروه سیاسی یا مذهبی نیستیم، گزارش شما را به مقامات نمی‌ دهیم و کمک‌ های ما رایگان و محرمانه میباشد.

نحوه استفاده از خدمات محلی

چگونگی دریافت خدمات ما به موقعیت شما بستگی دارد. با تماس با نزدیک ‌ترین مرکز خدمات پناهجویان مطلع شوید که:

 • شخصا حاضر شوید (در صورتی که یک مرکز تآمین اجتماعی  باشد)
 • قرار ملاقات بگذارید
 • نیاز به ارجاع از یک نهاد دیگر دارید.

آیا قبلاً از این خدمات استفاده کرده‌اید؟ لطفا when form is available[نظر] خود را با ما شریک سازید.

درصورتی که شما قاچاق شده‌ باشید

اگر پناهنده یا پناهجویی هستید که قاچاق شده‌اید، ما ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم.

علاوه بر کمک‌هایی که به حیث پناهنده دریافت می کنید، همچنین می‌توانید از حمایت و مشوره ما برای اقدامات بعدی و دریافت کمک‌ بیشتر در صورتی که قاچاق شده‌ باشید، برخوردار گردید.

کمک به پناهندگان جوان

اگر شما پناهنده‌ ای در سنین 15 تا 25 سالگی هستید، می‌ توانید در بعضی مناطق انگلستان کمک دریافت کنید.

دریافت کمک به حیث یک پناهنده جوان

یکجا شدن با فامیل ( برقراری  روابط فامیلی)

اگر شما یک پناهنده هستید، ممکن است بتوانیم به شما در یکجا شدن با فامیل تان از طریق اقدامات زیر کمک کنیم:

 • کمک در حصۀ درخواستی ‌های ویزه
 • تنظیم پرواز برای فامیل تان غرض یکجا شدن با شما (کمک‌ سفر برای یکجا شدن با فامیل).

ما فقط می توانیم در بعضی از مناطق انگلستان در تهیه تقاضای ویزه برای یکجا شدن با فامیل به ارائه کمک بپردازیم و ممکن است یک لیست انتظار وجود داشته باشد.)جهت اطلاع از کمک رسانی در زمینه یکجا شدن با فامیل تماس بگیرید.

شدن با فامیلراهنمای صلیب سرخ انگلستان برای یکجا را مطالعه کنید.