Cael help gyda phroblemau ariannol

Os ydych chi'n straffaglu gyda phroblemau ariannol gall y Groes Goch Brydeinig eich helpu drwy gyfnod o anhawster ariannol. 

Sut y gallwn ni helpu

Gallwch gael cyngor ar-lein gan Turn2Us, gan gynnwys:

  • pa fudd-daliadau y mae'n bosibl y mae gennych hawl iddynt
  • grantiau elusennol y gallwch chi wneud cais amdanynt
  • sut i leihau biliau tanwydd
  • gwasanaethau lleol a allai'ch helpu.

Cael cyngor ar-lein

Neu ffoniwch y llinell gymorth am ddim:

0808 802 2000

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5.30pm)