اطلاعات برای افرادی که تحت تاثیر شرایط اضطراری قرار گرفته اند

ما به افرادی که تحت تأثیر شرایط اضطراری اتفاق افتاده در خارج یا در داخل بریتانیا قرار گرفته اند کمک می کنیم.

هنگامی که شرایط اضطراری اتفاق می افتد، ما در سراسر بریتانیا از مردم حمایت عملی، محلی و عاطفی می کنیم. ما می توانیم به خانواده هایی که به دلیل جنگ، مصیبت یا مهاجرت از هم جدا شده اند کمک کنیم

اگر تحت تاثیر شرایط اضطراری در یکی از کشورهای زیر قرار گرفتید، کمک بگیرید:

برای دریافت کمک به شماره زیر با ما تماس بگیرید:

0808 196 3651

خط پشتیبانی صلیب سرخ بریتانیا (British Red Cross support):

 • رایگان است و حمایت عاطفی و عملی ارائه می کند
 • برای هر فردی در داخل بریتانیا می باشد، ازجمله شهروندان غیر بریتانیایی مانند پناهندگان و پناهجویان
 • به بیشتر از 200 زبان در دسترس است، کافیست درخواست کنید با یک مترجم صحبت کنید

تیم صمیمی ما اینجا هستند تا پشتیبانی لازم را به شما ارئه کنند:

10 صبح تا 5 بعدازظهر، دوشنبه تا جمعه
10 صبح تا 8 بعدازظهر، چهارشنبه
در صفحه خط پشتیبانی (support line page) در مورد PDF هایی که به 14 زبان ترجمه شده اند اطلاعات بیشتری کسب کرده و به آنها دسترسی پیدا کیند.

تماس در شرایط اضطراری

 • ساماریتن ها (Samaritans): اگر به حمایت عاطفی نیاز دارید

  تلفن: 123 116 (24 ساعته باز است)

  و یا به این آدرس ایمیل بفرستید: jo@samaritans.org

 • NHS: اگر احساس مریضی می کنید

  تلفن: 111

 • شرایط اضطراری پزشکی یا تهدیدکننده زندگی

  تلفن: 999

Two people in discussion at table within an office environment.

کمک خارج از بریتانیا

در خارج از بریتانیا، برای دریافت حمایت با نزدیکترین صلیب سرخ ملی یا جمعیت هلال احمر تماس بگیرید.

کمک به پناهندگان و پناهجویان

اطلاعات در مورد خدمات پناهندگان ما به زبان های دیگر موجود می باشد.

ما می توانیم در بریتانیا در رابطه با موارد زیر به پناهندگان و پناهجویان کمک کنیم:

 • کمک اضطراری
 • پشتیبانی و مدیریت پرونده به ‌صورت انفرادی
 • خدمات ویژه برای کودکان و خانواده ها
 • به هم رساندن اعضای خانواده
 • غذا، مقدار اندکی پول نقد و لوازم بهداشتی
 • چگونگی دریافت کمک از سازمان های دیگر
 • خدمات ویژه برای پناهندگان و پناهجویان جوان

یک مرکز خدمات پناهندگان پیدا کنید.

منابع حمایت عاطفی:

(فقط به زبان انگلیسی در دسترس هستند)