Positive images - Bulgarian

Наръчник “Положителни образи”

Positive images
Age:
11 - 19
Type:
Lesson plans, photos
Subjects:
PSHE, Citizenship, Geography
Topics:
Refugees and migration

Наръчникът „Положителни образи” е обучително средство, с помощта на което учители, младежки работници и други педагози могат да обучават младежи по въпросите на миграцията и развитието.

Наръчникът съдържа десет нови обучителни дейности за младежи на възраст над 12 години. В него има също множество други дейности и изследвания на конкретни действия, чрез които младите хора и тяхната общност могат да допринесат за промяна по глобални въпроси.

Наръчникът включва четири кратки филма с истории на съвременни мигранти и придружаващи презентации в Пауърпойнт.